Wallis and Futuna

General Information


Official name Wallis and Futuna
Capital Mata-Utu
ISO code (FR-WF)
Statistical agency Service Territorial de la Statistique et des Etudes Economiques (STSEE)


Administrative units

codecirconscription territoriale
> district
>> village
administrative centerarea in
sq.km.
population
2003-07-22
census
population
2008-07-21
census
population
2013-07-22
census
986 11Circonscription d'AloAlo852,9932,6662,156
Alofi 51211
Kolia  432397309
Mala'e  238224192
Ono  738667537
Poï  294256190
Tamana  226184183
Taoa  717623531
Tuatafa  43342
Vele  303280211
986 12Circonscription de SigaveLeava301,8801,5911,457
Fiua  250322302
Leava  480376368
Nuku  315267257
Tavai  216178177
Toloke  398252194
Vaisei  221196159
986 13Circonscription d'Uvea 15910,0719,2278,584
District de HahakeMata-utu573,9503,7593,529
Ahoa  464437431
Aka'aka  538515495
Falaleu  650626586
Ha'afuasia  419386353
Liku  688671589
Mata'utu  1,1911,1241,075
District de Hihifo 482,4222,2032,009
Alele  634629551
Mala'e  498500463
Tufu'one  237197185
Vailala  446374369
Vaitupu  607503441
District de Mua 543,6993,2653,046
Gahi  271277249
Ha'atofo  239208181
Halalo  637563478
Kolopopo  176144112
Lavegahau  379359342
Mala'efo'ou  279224175
Te'esi  284250248
Tepa  246229264
Utufua  736622615
Vaimalau  452389382
 total 27414,94413,48412,197
source: STSEE.
note: The Wallis and Futuna Islands are a territory of France.
note: Wallis Island forms the Circonscription d'Uvea, Hahake and Mua; while Alo and Sigave form the Island of Futuna (62.3 sq.km.). Alofi island (32 sq.km.) is part of Futuna.