Gross Domestic Product in current US$ (x 1 Million)

  entity   1961   1970   1980   1990   2000 < 2010 >   2011   2012
  World 1,400,532 2,898,133 11,027,922 22,000,729 32,346,738 63,508,421 70,441,599 71,918,394
1. United States 539,051 1,024,800 2,767,500 5,750,800 9,898,800 14,419,400 14,991,300 15,684,800
2. China 50,101 91,506 189,400 356,937 1,198,475 5,949,786 7,314,432 8,358,363
3. Japan 53,509 209,071 1,086,988 3,103,698 4,731,199 5,495,379 5,896,795 5,959,718
4. Germany na 208,870 919,609 1,714,470 1,886,401 3,284,474 3,600,833 3,399,589
5. France 68,347 146,441 690,324 1,244,164 1,326,335 2,548,315 2,779,720 2,612,878
6. United Kingdom 76,694 124,795 541,910 1,019,308 1,475,706 2,256,260 2,444,884 2,435,174
7. Brazil 15,237 42,328 235,025 461,952 644,702 2,143,035 2,476,652 2,252,664
8. Italy 44,843 109,255 459,830 1,138,091 1,104,009 2,041,955 2,192,357 2,013,263
9. India na 63,517 189,594 326,608 474,692 1,710,917 1,872,845 1,841,717
10. Canada 40,768 86,304 268,893 582,723 724,919 1,577,040 1,777,789 1,821,424
11. Russian Federation na na na 516,814 259,708 1,524,915 1,899,086 2,014,776
12. Spain 13,834 39,802 226,003 520,968 580,345 1,380,109 1,476,882 1,349,351
13. Australia 19,648 41,272 149,832 311,412 415,774 1,138,262 1,384,145 1,520,608
14. Mexico 14,154 35,542 194,357 262,710 581,426 1,034,941 1,157,646 1,177,956
15. Korea, Rep. 2,357 8,900 63,834 263,777 533,384 1,014,890 1,114,472 1,129,598
16. Netherlands 13,494 35,352 180,770 294,871 385,075 774,658 836,074 772,227
17. Turkey 8,017 17,087 68,789 150,676 266,568 731,144 774,775 789,257
18. Indonesia na 9,657 78,013 114,426 165,021 709,266 846,483 878,193
19. Switzerland 10,713 na 112,532 244,022 256,043 552,225 659,308 632,194
20. Saudi Arabia na 5,014 164,308 116,778 188,442 526,811 669,507 711,050
21. Poland na na na 64,550 171,276 469,737 515,667 489,795
22. Belgium 12,400 26,381 125,286 202,832 232,673 468,512 513,863 483,709
23. Sweden 16,147 35,404 132,064 244,414 247,260 462,903 539,278 525,742
24. Iran, Islamic Rep. na 10,588 90,041 116,035 101,287 422,568 514,060 na
25. Norway 5,632 12,730 63,714 117,624 168,289 421,236 491,065 499,667
26. Venezuela, RB 8,923 12,993 67,135 47,028 117,148 393,807 316,482 381,286
27. Austria 7,312 15,215 81,216 164,753 192,071 376,838 417,656 399,649
28. Argentina na 31,584 76,962 141,352 284,204 368,736 446,044 470,533
29. South Africa 7,743 17,907 80,544 112,014 132,878 363,241 401,802 384,313
30. Thailand 3,034 7,087 32,354 85,343 122,725 318,908 345,672 365,966
31. Denmark 6,934 16,591 69,709 135,838 160,083 313,366 333,616 314,242
32. Greece 5,016 12,530 54,191 93,345 124,418 292,305 289,627 249,099
33. United Arab Emirates na na 43,599 50,701 104,337 287,422 348,595 na
34. Colombia 4,553 7,198 33,401 40,274 99,887 287,018 336,346 369,789
35. Malaysia 2,423 4,277 24,937 44,024 93,790 246,823 287,934 303,526
36. Finland 5,922 11,223 53,008 138,884 121,794 235,258 263,179 250,024
37. Israel 3,487 5,372 21,781 52,490 124,895 231,675 258,217 na
38. Hong Kong SAR, China 1,531 3,801 28,862 76,928 171,668 228,696 248,726 263,259
39. Nigeria 4,467 12,546 64,202 28,472 45,983 228,638 243,986 262,606
40. Portugal 3,418 8,000 32,458 77,664 117,300 227,447 237,574 212,454
41. Egypt, Arab Rep. 4,334 7,682 22,912 43,130 99,839 218,888 235,984 257,286
42. Chile 4,705 8,981 27,572 31,559 79,329 217,312 250,994 268,188
43. Singapore 745 1,919 11,861 36,093 95,923 217,200 245,024 274,701
44. Ireland 2,088 4,318 21,362 48,431 97,452 205,904 220,823 210,331
45. Philippines 7,257 6,687 32,450 44,312 81,026 199,589 224,095 250,182
46. Czech Republic na na na 39,131 58,807 198,475 216,011 195,657
47. Pakistan 4,055 10,027 23,690 40,010 73,952 176,478 210,741 231,182
48. Romania na na na 38,299 37,053 164,792 182,611 169,396
49. Algeria 2,435 4,863 42,345 62,045 54,790 161,778 198,539 207,955
50. Peru 2,823 7,235 20,661 26,294 53,290 153,545 176,812 196,961
51. Kazakhstan na na na 26,933 18,292 148,052 186,428 200,485
52. New Zealand 5,670 na 22,869 44,509 51,614 139,768 158,941 167,347
53. Ukraine na na na 81,456 31,262 136,419 163,422 176,310
54. Iraq 1,831 3,591 47,562 na 25,857 135,488 180,607 210,280
55. Hungary na 5,542 22,163 33,056 46,386 127,957 138,697 125,508
56. Qatar na 302 7,829 7,360 17,760 125,122 171,476 na
57. Kuwait na 2,874 28,639 18,428 37,718 119,935 160,913 na
58. Vietnam na na na 6,472 31,173 106,427 123,679 141,669
59. Bangladesh 4,818 8,993 18,115 30,129 47,125 100,357 111,906 115,610
60. Puerto Rico 1,865 5,035 14,436 30,604 61,702 97,147 98,757 101,496
61. Morocco 2,026 3,956 18,821 25,821 37,021 90,771 99,211 95,982
62. Slovak Republic na na na 11,716 28,724 87,221 96,035 91,605
63. Angola na na na 10,260 9,130 82,471 104,116 114,197
64. Ecuador 979 2,863 17,882 15,239 18,327 67,514 76,770 84,040
65. Sudan 1,223 2,100 7,617 12,409 12,257 64,792 64,053 58,769
66. Syrian Arab Republic 945 2,140 13,062 12,309 19,326 59,147 na 73,672
67. Croatia na na na 24,782 21,518 58,874 61,789 56,442
68. Oman 46 256 5,982 11,685 19,868 58,813 69,972 na
69. Belarus na na na 17,370 12,737 55,221 64,272 63,267
70. Azerbaijan na na na 8,858 5,273 52,906 65,953 68,727
71. Luxembourg 704 1,445 5,968 12,669 20,268 52,507 59,201 57,117
72. Dominican Republic 654 1,485 6,631 7,074 23,997 51,654 55,669 58,951
73. Sri Lanka 1,454 2,296 4,025 8,033 16,331 49,566 59,187 59,421
74. Bulgaria na na 20,040 20,726 12,904 47,727 53,545 51,030
75. Slovenia na na na 17,382 19,979 46,999 50,250 45,280
76. Tunisia 866 1,439 8,743 12,291 21,473 44,378 46,435 45,662
77. Guatemala 1,077 1,904 7,879 7,650 19,291 41,338 47,689 50,545
78. Uzbekistan na na na 13,361 13,760 38,982 45,324 51,113
79. Uruguay 1,550 2,137 10,163 9,299 22,823 38,846 46,435 49,060
80. Lebanon na na na 2,838 17,260 37,124 40,094 42,945
81. Serbia na na na na 6,083 36,990 43,292 37,489
82. Lithuania na na na 10,507 11,434 36,645 42,891 42,087
83. Costa Rica 490 985 4,831 7,403 15,946 36,346 41,072 45,153
84. Kenya 793 1,603 7,265 8,572 12,705 32,231 34,330 37,338
85. Ghana 1,302 2,215 4,445 5,889 4,983 32,174 39,565 40,711
86. Yemen, Rep. na na na 5,647 9,636 31,883 31,725 35,646
87. Ethiopia na na na 12,083 8,180 29,706 31,709 43,133
88. Macao SAR, China na na na 2,990 6,102 28,360 36,797 43,582
89. Panama 464 1,016 3,810 5,313 11,621 26,590 31,316 36,253
90. Jordan na 640 3,962 4,020 8,464 26,425 28,840 31,243
91. Bahrain na na 3,073 4,230 7,971 25,714 29,044 na
92. Latvia na na na 7,447 7,833 24,054 28,417 28,324
93. Cyprus na na 2,154 5,591 9,315 23,132 24,992 22,981
94. Cote d'Ivoire 618 1,455 10,176 10,796 10,417 22,921 24,074 24,680
95. Tanzania na na na 4,259 10,186 22,915 23,874 28,249
96. Turkmenistan na na na 3,232 2,905 22,583 28,062 33,679
97. Cameroon 658 1,160 6,741 11,152 9,287 22,488 25,321 24,984
98. El Salvador 636 na na 4,801 13,134 21,418 23,139 23,864
99. Trinidad and Tobago 585 822 6,236 5,068 8,154 20,682 23,498 23,986
100. Paraguay na 549 4,095 5,695 8,196 20,028 26,008 25,502
101. Bolivia 613 1,017 4,537 4,868 8,398 19,650 23,949 27,035
102. Estonia na na na na 5,675 18,846 22,155 21,854
103. Uganda 442 1,260 1,245 4,304 6,193 17,197 16,822 19,881
104. Bosnia and Herzegovina na na na na 5,506 16,775 18,242 17,048
105. Zambia 682 1,789 3,885 3,288 3,254 16,190 19,204 20,678
106. Nepal 532 866 1,946 3,628 5,494 15,956 18,977 19,415
107. Afghanistan 549 1,749 3,642 na na 15,937 18,034 na
108. Honduras 356 723 2,566 3,049 7,106 15,835 17,708 18,528
109. South Sudan na na na na na 14,972 19,173 9,337
110. Gabon 168 324 4,280 5,952 5,068 14,539 18,791 18,661
111. Botswana 33 96 1,061 3,791 5,633 13,747 15,292 14,411
112. Jamaica 748 1,405 2,679 4,592 9,009 13,203 14,426 14,840
113. Congo, Dem. Rep. 3,087 4,878 14,395 9,350 4,305 13,108 15,654 17,870
114. Senegal 836 1,025 3,503 5,717 4,680 12,855 14,448 14,160
115. Iceland 254 519 3,331 6,373 8,697 12,564 14,075 13,657
116. Brunei Darussalam na 179 4,929 3,521 6,001 12,370 16,360 16,954
117. Equatorial Guinea na 66 na 132 1,243 12,261 16,807 17,697
118. Congo, Rep. 152 275 1,706 2,799 3,220 12,008 14,426 13,678
119. Albania na na na 2,102 3,687 11,858 12,960 13,119
120. Georgia na na na 7,738 3,057 11,638 14,435 15,829
121. Cambodia 643 718 na na 3,654 11,242 12,830 14,062
122. Namibia na na 2,169 2,350 3,909 11,066 12,623 13,072
123. Mauritius na na 1,137 2,653 4,583 9,718 11,242 10,492
124. Papua New Guinea 245 646 2,546 3,220 3,521 9,480 12,394 15,654
125. Mali na 360 1,787 2,421 2,422 9,422 10,656 10,308
126. Macedonia na na na 4,472 3,587 9,339 10,395 9,617
127. Mozambique na na 3,526 2,512 4,310 9,274 12,568 14,588
128. Armenia na na na 2,257 1,912 9,260 10,138 9,910
129. Burkina Faso 350 458 1,929 3,101 2,611 9,209 10,396 10,441
130. Madagascar 699 1,112 4,042 3,081 3,878 8,837 9,912 9,975
131. Nicaragua 244 779 2,144 1,009 5,107 8,586 9,636 10,507
132. Chad 334 469 1,033 1,739 1,385 8,541 10,581 11,018
133. Malta na 251 1,250 2,547 3,957 8,164 9,152 8,722
134. Bahamas, The 190 538 1,335 3,166 6,328 7,888 7,873 8,149
135. Zimbabwe 1,097 1,884 6,679 8,784 6,690 7,433 9,656 10,814
136. Lao PDR na na na 866 1,731 7,181 8,227 9,299
137. Haiti na na na na 3,665 6,635 7,346 7,843
138. Benin 236 334 1,405 1,960 2,359 6,558 7,295 7,557
139. Mongolia na na na 2,561 1,137 6,200 8,761 10,271
140. Moldova na na na 3,593 1,288 5,812 7,015 7,254
141. Tajikistan na na na 2,629 861 5,642 6,522 6,987
142. Rwanda 122 220 1,255 2,550 1,735 5,625 6,354 7,103
143. Kosovo na na na na 1,849 5,594 6,453 6,238
144. Niger 486 650 2,509 2,481 1,798 5,411 6,017 6,568
145. Malawi 175 291 1,238 1,881 1,744 5,399 5,621 4,264
146. Monaco na 293 1,378 2,481 2,648 5,351 6,075 na
147. Kyrgyz Republic na na na 2,674 1,370 4,794 6,198 6,473
148. Guinea na na na 2,667 2,995 4,736 5,096 6,768
149. Barbados 93 182 860 2,023 3,120 4,434 4,369 4,225
150. Suriname 98 247 795 388 892 4,367 4,304 4,738
151. Montenegro na na na na 984 4,115 4,502 4,231
152. Swaziland 43 112 542 1,115 1,524 3,691 3,969 3,747
153. Mauritania 108 209 709 1,020 1,294 3,671 4,273 4,199
154. Fiji 117 220 1,203 1,337 1,684 3,173 3,818 3,882
155. Togo 126 254 1,136 1,628 1,294 3,173 3,686 3,814
156. Sierra Leone 328 434 1,101 650 636 2,575 2,939 3,796
157. Guyana 186 268 603 397 713 2,259 2,577 2,851
158. Lesotho 36 69 432 545 771 2,204 2,525 2,448
159. Maldives na na 42 215 624 2,134 2,154 2,222
160. Eritrea na na na na 706 2,117 2,608 3,092
161. Burundi 203 243 920 1,132 870 2,027 2,356 2,472
162. Central African Republic 123 189 797 1,488 914 1,985 2,166 2,139
163. Cape Verde na na 142 307 539 1,659 1,901 1,897
164. Bhutan na na 136 300 439 1,585 1,834 1,780
165. Belize 30 53 195 413 832 1,399 1,448 na
166. Liberia 184 323 855 384 529 1,293 1,545 1,767
167. St. Lucia na na 133 397 764 1,200 1,211 1,186
168. Antigua and Barbuda na na 110 392 788 1,136 1,125 1,176
169. Seychelles 12 18 147 369 615 973 1,060 1,032
170. Gambia, The na 52 241 317 783 952 898 917
171. Timor-Leste na na na na 316 875 1,091 1,293
172. Guinea-Bissau na 79 111 244 215 835 968 897
173. Solomon Islands na na 169 303 435 679 867 1,008
source: World Bank (data retrieved 2013-11-16).
note: GDP = GDP at purchaser's prices (ie NOT at PPP, purchasing power parity), it is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars. Dollar figures for GDP are converted from domestic currencies using single year official exchange rates. For a few countries where the official exchange rate does not reflect the rate effectively applied to actual foreign exchange transactions, an alternative conversion factor is used.
note: Several countries with a substatntial population are not presented in the table above, as information was not collected/collectable over the years presented here. They include: Cuba, Myanmar, North Korea, Somalia.